Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαβάστε τις πρόσφατες ανακοινώσεις και εγκυκλίους του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) σχετικά με τις επιστημονικές εκδηλώσεις και την προώθηση φαρμάκων:

 
1. Με την από 14/09/2018 ανακοίνωσή του ο Ε.Ο.Φ. γνωστοποίησε ότι:
 
" Σε συνέχεια της από 27-7-2018 ανακοίνωσης και συγκεκριμένα, αναφορικά με τις χορηγίες για:
 
 ♦  Ημερίδες: έως 5.000€, ανά εταιρεία/χορηγό και για
 ♦  Επιστημονικές εκδηλώσεις >8 ωρών: έως 15.000€, ανά εταιρεία/χορηγό,
 
οι εν λόγω αλλαγές θα ισχύσουν για όλες τις επιστημονικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από 17/9/2018.
Από την Διοίκηση ΔΣ/ΕΟΦ "

 

2. Με την από 27/07/2018 ανακοίνωσή του ο Ε.Ο.Φ. γνωστοποίησε τα εξής: 
 
" Ενημέρωση για αλλαγές στην ισχύουσα Εγκύκλιο αναφορικά με τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις
 
♦  Οι εν λόγω αλλαγές θα ισχύσουν από 1-8-2018
 
♦  Αιτήματα Τροποποίησης/Ακύρωσης Επιστημονικών Εκδηλώσεων, θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον επιστ. φορέα/ εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, το αργότερο 10 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία της επιστ. εκδήλωσης. Στο πεδίο με τα σχόλια θα πρέπει να αναφέρεται σε τι αφορά η τροποποίηση του αιτήματος.
Οι τροποποιήσεις των επιστημονικών εκδηλώσεων από τους επιστ. φορείς / εταιρείες θα πρέπει να γίνονται εγκαίρως, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συμμετοχή των ΕΥ σε αυτές.
 
♦  Αναφορικά με αιτήματα συμμετοχών ΕΥ, οι ίδιες οι εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ έχουν την δυνατότητα ακύρωσης όλου αιτήματος ή μεμονωμένης συμμετοχής ΕΥ/ αντικατάστασης/ τροποποίησης στοιχείων / προσθήκης εξαίρεσης , το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης.
 
♦  Καταργείται ο χρονικός περιορισμός αρχικής υποβολής αιτημάτων διοργάνωσης εκδήλωσης των μηνών Ιαν-Απρ-Ιουλ-Οκτ και διατηρείται αυστηρά ο περιορισμός υποβολής τουλάχιστον των 2μηνών πριν την έναρξη της εκδήλωσης.
 
♦  Αναφορικά με την κατάθεση απολογιστικών στοιχείων επιστημονικών εκδηλώσεων 2017 που εκκρεμούν να απολογισθούν, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 10/9/2018 για αυτό το σκοπό.
 
♦  Γενικότερα, τα απολογιστικά στοιχεία διοργάνωσης εκδήλωσης & αιτημάτων συμμετοχών ΕΥ θα κατατίθενται εντός του τρέχοντος έτους του συνεδρίου και μέχρι 1/6/ του επόμενου έτους.
 
♦  Αναφορικά με τις χορηγίες για
 
  • Ημερίδες: ανέρχονται σε χορηγία έως 5.000€, ανά εταιρεία/χορηγό και για
  • Επιστημονικές εκδηλώσεις >8 ωρών: σε χορηγία έως 15.000€, ανά εταιρεία/χορηγό.
♦  Προϋπολογιστικά και Απολογιστικά στα αιτήματα διοργάνωσης εκδήλωσης θα δηλώνονται μόνο τα συνολικά ποσά των προϋπολογισμών & απολογισμών και τα αντίστοιχα ποσά χορηγιών.
♦  Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε υποβολή αιτήματος διοργάνωσης εκδήλωσης/ συμμετοχής ΕΥ / απολογιστικών στοιχείων γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από την σχετική εγκύκλιο. Ως εκ τούτου, τυχόν ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και κατάθεσης έντυπου εγγράφου στο πρωτόκολλο του ΕΟΦ δεν αξιολογείται και δεν λαμβάνεται υπόψη.
 
♦  Εγκύκλιος: 3.Κανονισμοί: δεν ισχύει το περιθώριο υπέρβασης του προϋπολογισμού κατά 25%.
 
Απο την Διοίκηση ΔΣ ΕΟΦ "

 

3. Η υπ' αριθμ. πρωτ.: 27810/20.3.2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του Ε.Ο.Φ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

4. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 44787/12.5.2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του Ε.Ο.Φ. αναφορικά με την τροποποίηση της υπ’αρ. 16427/24-2-2017 Εγκυκλίου σχετικά με τη Διαφήμιση των Φαρμακευτικών Προϊόντων

5. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 16427/24.2.2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του Ε.Ο.Φ. για την παροχή διευκρινήσεων ως προς τη διαδικασία ελέγχου της τήρησης των όρων για τη διαφήμιση που θα ακολουθείται από τον ΕΟΦ.

 

hotel detail 5

 

Δείτε αποφάσεις και ανακοινώσεις του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) αναφορικά με τις επιστημονικές εκδηλώσεις:

1. Πλατφόρμα «ΣΦΕΕ Conferences» για την αξιολόγηση των συνεδρίων τύπου Α (εσωτερικού) βάσει των αρχών που ορίζονται από τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για την ορθή διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων (βλ. άρθρα 21 και 22).

2. Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του ΣΦΕΕ για την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και τη δημοσιοποίηση παροχών από φαρμακευτικές εταιρείες προς επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς

 

Pin It