Χρήσιμες Πληροφορίες

1. ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Όταν ταξιδεύετε αεροπορικώς από ένα αεροδρόμιο της Ε.Ε., πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ισχύουν για τις αποσκευές σας ορισμένοι κανόνες ασφαλείας:

  • ΥΓΡΑ που μεταφέρονται στις χειραποσκευές, όπως αεροζόλ, ποτά, οδοντόκρεμες, καλλυντικές κρέμες ή τζελ, πρέπει να είναι τοποθετημένα σε διαφανείς πλαστικές σακούλες μέγιστης χωρητικότητας 1 λίτρου, ενώ καμία μεμονωμένη συσκευασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 ml. Οι συσκευασίες υγρών χωρητικότητας άνω των 100 ml πρέπει να τοποθετούνται σε παραδιδόμενη αποσκευή.
  • Οι ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν για τα ΦΑΡΜΑΚΑ και τις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ.
  • Τα ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΥΓΡΑ που αγοράζετε από οποιοδήποτε αεροδρόμιο ή αεροπορική εταιρεία μπορούν να μεταφέρονται στις χειραποσκευές, υπό τον όρο ότι τόσο αυτά όσο και η απόδειξή τους έχουν τοποθετηθεί σε σφραγισμένη σακούλα ασφαλείας (με κόκκινη μπορντούρα) την οποία λαμβάνετε κατά τη στιγμή της αγοράς. Μέχρι να φθάσετε στον τελικό σας προορισμό δεν μπορείτε να ανοίξετε τη σακούλα ασφαλείας. Ωστόσο, οι αξιωματικοί ασφαλείας μπορεί να χρειαστεί να ανοίξουν τη σακούλα ή τα μπουκάλια για έλεγχο. Εάν συμβεί αυτό, και έχετε πτήση ανταπόκρισης σε άλλο αεροδρόμιο, ενημερώστε τον αξιωματικό ασφαλείας ώστε τα υγρά να επανατοποθετηθούν σε νέα σακούλα ασφαλείας.
  • Τυχόν ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα, δεν επιτρέπονται στην καμπίνα του αεροσκάφους. Τέτοια αντικείμενα, που συχνά είναι καθημερινής χρήσης, όπως τιρμπουσόν και ψαλίδια, πρέπει να τοποθετούνται στις παραδιδόμενες αποσκευές.
  • Το μέγεθος και ο αριθμός χειραποσκευών που επιτρέπεται να έχετε μαζί σας στην καμπίνα του αεροσκάφους καθορίζονται από τις αεροπορικές εταιρείες και καλό είναι να ενημερώνεστε σχετικά προτού ταξιδέψετε.
  • ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ και ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ - π.χ. πυροτεχνήματα, αεροζόλ για βάψιμο με ψεκασμό ή άλλες εύφλεκτες και τοξικές ουσίες, όπως οξέα - απαγορεύονται στις πτήσεις. Τέτοια υλικά δεν μπορούν να μεταφέρονται ούτε στις χειραποσκευές ούτε στις παραδιδόμενες αποσκευές.
  • Απαγορεύεται η μεταφορά στην καμπίνα του αεροσκάφους οποιουδήποτε είδους ΟΠΛΟΥ.
  • Δείτε τους κανόνες για τα αντικείμενα που απαγορεύεται να μεταφέρετε στις χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες αποσκευές (στην Αγγλική γλώσσα).
  • Δείτε στον ιστότοπο του αεροδρομίου της χώρας σας τον λεπτομερή κατάλογο των απαγορευμένων αντικειμένων ή ζητήστε πληροφορίες από την αεροπορική σας εταιρεία προτού ταξιδέψετε.
  • Για λόγους γενικότερης ασφάλειας, όλα τα αντικείμενα που πρόκειται να μεταφερθούν στο αεροπλάνο σαρώνονται ή ελέγχονται με κάποιον τρόπο προτού επιτραπεί η είσοδός τους στις περιοχές ασφαλείας του αεροδρομίου.

Πηγή: Η Ευρώπη σου - Ευρωπαϊκή Ένωση: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/luggage-restrictions/index_el.htm

 

blog detai 04

 

2. ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΖΩΑ ή ΦΥΤΑ

Πηγή: Η Ευρώπη σου - Ευρωπαϊκή Ένωση: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_el.htm


3. ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΖΩΪΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πηγή: Η Ευρώπη σου - Ευρωπαϊκή Ένωση: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/meat-dairy-animal/index_el.htm


4. ΑΛΚΟΟΛ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ, ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Πηγή: Η Ευρώπη σου - Ευρωπαϊκή Ένωση:  https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_el.htm


ΚΑTΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΤΗ)

forbidden

Pin It