Συνέδρια

27-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

EPIRUS PALACE HOTEL

ΕΓΚΡΙΣΗ Ε.Ο.Φ.

ΕΓΚΡΙΣΗ Σ.Φ.Ε.Ε.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 EAP 14 2019 PRE PROGRAMME 1

EAP 14 2019 PRE PROGRAMME 2

EAP 14 2019 PRE PROGRAMME 3

EAP 14 2019 PRE PROGRAMME 4

Pin It